Specjalny Ośrodek Wychowawczy
Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego
im. Bł. Matki Celiny Borzęckiej 
w Mocarzewie

Bł. Matka Celina Borzęcka
   Patronka Ośrodka

Kalendarz wydarzeń
w SOW w Mocarzewie

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Zgromadzenia Sióstr

Zmartwychwstania Pańskiego

w Mocarzewie

 

Mocarzewo 13

09-540 Sanniki

tel. 24 277-63-92

 

Prowadzący - Włodzimierz Rączka

Sport, wychowanie fizyczne oraz wszelka inna aktywność ruchowa, czy to w zakresie rekreacji czy rehabilitacji jest jednym z istotniejszych elementów życia osób niepełnosprawnych . Jakakolwiek byłaby to forma ruchu jest to najlepsza terapia pomagająca utrzymać kondycję fizyczną - ruch sprzyja również utrzymaniu dobrego stanu psychicznego.

Cele zajęć koła aktywności ruchowej:

 1. Promowanie aktywnego wypoczynku .
 2. Rewalidacja poprzez sport.
 3. Zapoznanie wychowanków z nowymi formami aktywności ruchowej.
 4. Wdrażanie wychowanków do pełnienia roli organizatora - pomocnika.
 5. Rozwijanie odwagi i śmiałości podczas wykonywania różnych zadań ruchowych w terenie naturalnym.
 6. Wskazanie wpływu zachowań na stan środowiska naturalnego w miejscu zabawy.
  Czerpanie radości i satysfakcji z udziału w zajęciach.
 7. Stworzenie warunków do zdrowej rywalizacji sportowej między grupami wychowawczymi. Integracja wychowanków.
 8. Przestrzeganie zasady fair play podczas rywalizacji sportowej.
 9. Zwrócenie uwagi na kulturalny doping podczas obserwacji zawodów sportowych.
 10. Rozbudzanie zainteresowań sportowych.
 11. Poznawanie i stosowanie nazewnictwa sportowego.
 12. Poznanie podstawowych przepisów gier i zabaw.

Zajęcia koła aktywności ruchowej odbywają się co tydzień w wymiarze dwóch godzin. Wychowankowie podczas zajęć ćwiczą elementy różnych dyscyplin oraz form aktywności fizycznej m.in. lekkoatletyki,  koszykówki, nordic - walking, unihokeja, jazdy na rowerze, piłki nożnej.

Zajęcia są dostosowywane do możliwości psychofizycznych wychowanków tak aby z zajęć koła mogła skorzystać jak największa liczba wychowanków.

W ramach koła aktywności ruchowej organizowane są rokrocznie jesienne zawody sportowe, turniej piłkarski o puchar Dyrektora SOW.

Wyróżniający się uczestnicy turnieju od kilku lat wyjeżdżają na mecze piłkarskie Wisły Płock gdzie mogą uczestniczyć w wydarzeniu sportowym w charakterze kibica.

Od kilku lat nasi wychowankowie którzy opanowali bardzo dobrze technikę jazdy na rowerze biorą udział w Międzygminnym Rajdzie Rowerowym organizowanym przez nasz Ośrodek.

Pozostali wychowankowie biorą udział w przejażdżkach wokół Ośrodka gdzie doskonalą technikę jazdy na rowerze zarówno na rowerach zwykłych jak i trójkołowych.

           W roku 2015 nasz Ośrodek został beneficjentem programu Polskie Nadzieje Olimpijskie i otrzymał środki na realizowanie zajęć sportowych w wysokości 38.800 zł. Dzięki pozyskanym funduszom grupa naszych wychowanków mogła wyjechać na obóz sportowy w kwietniu 2016 do miejscowości Rudki w Górach Świętokrzyskich.

Zajęcia kola aktywności ruchowej prowadzone są tak by:

 • - zapewnić wychowankom bezpieczeństwo,
 • - metody i formy zajęć dostosować do możliwości rozwojowych wychowanków,
 • - motywować wychowanków do większej pracy,
 • - stawiać przed wychowankami różnorodne zadania,
 • - eksponować indywidualne możliwości i upodobania uczniów,
 • - realizować ćwiczenia mające wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy,
 • - rozwijać i wyzwalać inwencję twórczą ucznia,
 • - przygotować wychowanków do samokontroli i samooceny sprawności fizycznej,
 • - podczas zajęć zapewnić ćwiczącym atmosferę radości,
 • - powierzać podopiecznym u różne funkcje i zadania,
 • - mobilizować wychowanków do udziału w zawodach sportowych.

 


Copyright © 2015 Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie. Wykonanie:A.Bedyk. All Rights Reserved.