Specjalny Ośrodek Wychowawczy
Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego
im. Bł. Matki Celiny Borzęckiej 
w Mocarzewie

Bł. Matka Celina Borzęcka
   Patronka Ośrodka

Kalendarz wydarzeń
w SOW w Mocarzewie

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Zgromadzenia Sióstr

Zmartwychwstania Pańskiego

w Mocarzewie

 

Mocarzewo 13

09-540 Sanniki

tel. 24 277-63-92

 

Koło majsterkowicza „Zręczne ręce” jest prowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze  1 godziny tygodniowo w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie przez pana Ariela Durmaja. Uczestnikami tych zajęć są chłopcy z grup internackich w różnym wieku i stopniu niepełnosprawności.
Prace ręczne z majsterkowania znalazły uznanie w Ośrodku ze względu na swoje walory kształcące, wychowawcze i praktyczne. Kształcą oko i rękę, wyrabiają smak estetyczny, przyzwyczajają do wysiłku, uczą wytrwałości i znajdują zastosowanie w życiu. Dodatkowo zajęcia rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty, estetyki, cierpliwości i dokładności. Na zajęciach tych wychowanek ma szansę zaprezentować wykonane przez siebie prace.

Wychowankowie podczas zajęć dokonują drobnych napraw sprzętów, szafek, krzeseł, ławek, Uczą się jak prawidłowo trzymać narzędzia, mocować materiał, jakie wybrać narzędzie do danej pracy i w końcu jak prawidłowo, bezpiecznie i efektywnie pracować przy użyciu danego narzędzia. Wychowankowie posługują się prostymi narzędziami: młotkiem, piłą ręczną, wiertarką ręczną .

Uczą się również współpracy w grupie, dbania o narzędzia, zorganizowania swojego stanowiska pracy, dbałości o ład i porządek na nim oraz wzajemnej pomocy. Uczestnicy zajęć realizują swoje własne zainteresowania, ale przede wszystkim tworzą, co jest ich własną potrzebą oraz Ośrodka. Podczas tych zajęć dużą uwagę poświęca się na usprawnianie manualne i rozbudzanie zainteresowania pracą. Chłopcy są motywowani i dowartościowani efektami swoich prac. Zajęcia oprócz majsterkowania są zajęciami technicznymi.

Ogólne cele to:

1. Ukazywanie wychowankom, w jaki sposób różne materiały mogą stać się pożytecznym narzędziem w pracy, nauce i zabawie.

2. Kształtowanie postawy bezpiecznego posługiwania się narzędziami typu: nożyczki, młotek, druty, gwoździe, itp.

3. Rozwijanie u wychowanków zainteresowań technicznych.

4. Kształtowanie uzdolnień manualnych.

5. Kształtowanie postawy poznawczej i twórczej.

6. Poznawanie i rozumienie otaczającego świata.

7. Kształtowanie umiejętności prawidłowej oceny przydatności wykonywanych wyrobów w życiu codziennym.

8. Możliwości wykorzystania materiałów już niepotrzebnych – rozwijanie świadomości ekologicznej.

9. Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

10.Pogłębianie i utrwalanie wiedzy już zdobytej na lekcjach techniki

 

Celem koła majsterkowicza nie jest ocena osiągnięć wychowanków a jedynie dostarczenie informacji o sposobie i przystępności prowadzenia zajęć, oraz o stopniu zaangażowania w wykonywane prace. Sposobem kontroli są samodzielne prace wykonane przez wychowanków i udział w konkursach organizowanych na terenie Ośrodka i środowiska lokalnego oraz zaangażowanie na zajęciach.


Copyright © 2015 Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie. Wykonanie:A.Bedyk. All Rights Reserved.