Specjalny Ośrodek Wychowawczy
Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego
im. Bł. Matki Celiny Borzęckiej 
w Mocarzewie

Bł. Matka Celina Borzęcka
   Patronka Ośrodka

Kalendarz wydarzeń
w SOW w Mocarzewie

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Zgromadzenia Sióstr

Zmartwychwstania Pańskiego

w Mocarzewie

 

Mocarzewo 13

09-540 Sanniki

tel. 24 277-63-92

 

Specjalny Ośrodek Wychowawczy ma swoja długą i piękną tradycję. Istnieje od 15 września 1957r. w którym wychowywało się wiele pokoleń dziewcząt i chłopców niepełnosprawnych intelektualnie. Jest on otwarty dla wszystkich dzieci niepełnosprawnych niezależnie od wyznania.

Hasło „Miłością i Prawdą”, wynika z doświadczeń pokoleń i jest wpisane w powołanie i charyzmat Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Wyrasta z Ewangelii, której wartość jest niepodważalna i zawsze była, jest i będzie kulturotwórcza. Jest to program wychowania integralnego, którego główną cechą jest szacunek i troska o wszechstronny rozwój wychowanka.

Wychowanie w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie to pomoc niesiona wychowankom w ich rozwoju, w procesie odkrywania swojej zdolności, umiejętności i zainteresowań. Wychowawca pomaga dziecku w trudzie poznawania i przemiany siebie, tworzeniu nowego człowieka zdolnego do miłości Boga i ludzi.

Cele wychowawcze można określić w następujący sposób:

 • 1. Wychowanie do wiary i życia z Bogiem
 • 2. Wychowanie   do   umiejętności przyjmowania miłości   Boga i dzielenia się nią z innymi
 • 3. Wychowanie do wartości ewangelicznych
 • 4. Wychowanie do umiejętności oceny swego postępowania i pracy nad sobą na miarę możliwości wychowanka
 • 5. Wychowanie do okazywania szacunku względem siebie i innych
 • 6. Wychowanie do realnego życia w grupie, rodzinie i społeczeństwie.
 • Wychowanie takie ma cel dążenia do pełnej dojrzałości ludzkiej, spotkania z Chrystusem i przynależności do Kościoła i społeczeństwa. Przedmiotem działań Ośrodka jest uczeń a nie klasa, osoba ludzka a nie zbiorowość. Wychowawcy i nauczyciele wychowują zarówno przez własne postawy, codzienne zachowanie, jak i celowe działania. Wspólnie starają się tak ukształtować wychowanka, aby:
 • - odkrył prawdę o Bożej Miłości,
 • - odpowiedział na tę Miłość przez wierność swego życia prawdom Bożym zawartym w Ewangelii,
 • - uświadomił sobie niepowtarzalność i jedyność swojego istnienia, piękno powiązań z innymi ludźmi
 • - odnalazł swoje miejsce w społeczeństwie, świecie i Kościele,
 • - był dobrym człowiekiem i chrześcijaninem

MISJA OŚRODKA

Misja Ośrodka polega przede wszystkim na zaufaniu w możliwość rozwoju każdego dziecka, na okazywaniu mu zainteresowania i uwagi.

Dziecko musi czuć, że jest kochane, że jest „dobre, że umie, że potrafi.” Powołaniem każdego wychowawcy jest traktowanie dziecka, jako „niepowtarzalnego Daru” i odkrywanie wartości ukrytych w jego wnętrzu.

Dziecko karmione obojętnością lub stanowiące przedmiot rozczarowania dorosłych, traci zaufanie do samego siebie, czuje się bezużyteczne, dręczy je poczucie winy z powodu własnego istnienia, dlatego też zadaniem ośrodka jest niesienie dziecku nadziei, miłości, która nawet, jeżeli potrzebuje słowa, jest przede wszystkim niewerbalna. Realizuje się ona poprzez postawę wychowawcy, spojrzenie, uśmiech, gest, sposób prowadzenia lekcji, oceniania pracy i wysiłku dziecka, a to z kolei wyzwala ukryte w dziecku pozytywne emocje i radość w jego sercu, „bo kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

WIZJA OŚRODKA

 • - Ośrodek jest otwarty dla wszystkich dzieci niepełnosprawnych, których rodzice pragną, by się w nim rozwijało.
 • - Ośrodek przyjmuje uczniów takimi, jakimi są, doceniając dobro, jakie tkwi
  w każdym z nich.
 • - Ośrodek wychowuje dziecko do świadomej i pełnej postawy chrześcijanina, człowieka, Polaka.
 • - Troszczymy się o rozwój życia Bożego w sercu każdego dziecka.
 • - Ośrodek stwarza środowisko wychowawcze charakteryzujące się klimatem rodzinnym, pogodą, radością i zaangażowaniem.
 • - Ośrodek stwarza warunki, aby każde dziecko było w pełni sobą i żyło w radości pod wejrzeniem Boga, który jest kochającym Ojcem.
 • - Dostrzegamy potrzeby, możliwości i ograniczenia każdego dziecka i pracujemy z nim w oparciu o indywidualne plany rozwojowe.
 • - Razem z rodzicami i całą społecznością ośrodka tworzymy jednolity front oddziaływań wychowawczych.
 • - Ośrodek zwraca szczególną uwagę na wypracowanie pojęcia „dobra wspólnego” i poszanowanie jego wartości.
 • - Angażujemy się całym życiem we wszechstronny rozwój wychowanków i dzięki temu jesteśmy wiarygodnym wzorem osobowym.

 


Copyright © 2015 Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie. Wykonanie:A.Bedyk. All Rights Reserved.