Specjalny Ośrodek Wychowawczy
Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego
im. Bł. Matki Celiny Borzęckiej 
w Mocarzewie

Bł. Matka Celina Borzęcka
   Patronka Ośrodka

Kalendarz wydarzeń
w SOW w Mocarzewie

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Zgromadzenia Sióstr

Zmartwychwstania Pańskiego

w Mocarzewie

 

Mocarzewo 13

09-540 Sanniki

tel. 24 277-63-92

 

Samorząd Wychowanków jest organem reprezentującym wszystkich wychowanków SOW w Mocarzewie. Realizuje zadania wypływające z planu opiekuńczo - wychowawczego i rewalidacyjnego Ośrodka, a zawarte w Regulaminie Samorządu.

Skład Samorządu Wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Celiny Borzęckiej

w Mocarzewie

Przewodniczący :                   Łukasz MIKOŁAJCZYK

Zastępca przewodniczącego: Paulina KOZAK

Członkowie:

v  Irmina NOWAK

v  Kamila WIECZOREK

v  Natalia MOSAKOWSKA

v  Artur GÓRECKI

v  Marcin GÓRSKI

v  Łukasz ŻÓŁTOWSKI

Opiekunowie:

v  Monika CIEŚLAK

v  Elżbieta MATUSIAK

Cele Samorządu Uczniowskiego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego:

 1. Dbanie o całokształt swej działalności i o dobre imię Ośrodka.
 2. Uczestnictwo wychowanków w rozwiązywaniu problemów.
 3. Kształtowanie partnerstwa w stosunkach wychowanków z kadrą ośrodka w realizacji celów wychowawczych.
 4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania się.
 5. Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania.
 6. Wdrażanie do przyjmowania współodpowiedzialności za   jednostkę i grupę.
 7. Kształtowanie aktywnych postaw społecznych, mobilizowanie do pracy na rzecz grupy i Ośrodka.
 8. Wdrażanie wychowanków do samokontroli, samooceny i samodyscypliny.
 9. Wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia i życia.
 10. Kultywowanie tradycji, uwrażliwianie na piękno i estetykę, rozbudzanie potrzeby dbania o środowisko naturalne.

Harmonogram działań Samorządu Wychowanków

Samorząd włącza się w realizacje zadań wypływających z planu pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym.
Angażuje się w następujące prace:

 W CIĄGU CAŁEGO ROKU

 • - Prowadzenie gazetki Samorządu z uwzględnieniem bieżącej tematyki miesiąca.
 • - Dbałość o estetykę ośrodka i otoczenia.
 • - Współudział w imprezach szkolnych .

ZADANIA   DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH :

MIESIĄC ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI
Wrzesień

 

 

Organizacja pracy.

 

 

 

Sprzątanie świata.

 

Dzień Chłopca.

 

 • Wybór składu Samorządu.
 • Przypomnienie regulaminu samorządu.
 • Opracowanie Planu Pracy Samorządu wychowanków

 

 

Udział w Akcji "Sprzątanie Świata".

 

 

Zorganizowanie dnia chłopca w ośrodku (życzenia, dyskoteka)

Październik

 

Dzień Edukacji Narodowej.

 

 

Święty Jan Paweł II.

 

Przygotowanie życzeń i upominków dla nauczycieli, wychowawców

i wszystkich pracowników Ośrodka.

 

Zajęcia tematyczne Św. Jan Paweł II (prezentacja multimedialna)

Listopad Święto zmarłych. Wspólne wyjście na Cmentarz na Grób Nieznanego Żołnierza - zapalenie zniczy, modlitwa.
Grudzień Boże Narodzenie.

Zajęcia tematyczne:

- Polskie zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe dawniej i dziś.

Zajęcia plastyczne:

- Kartka świąteczna z życzeniami dla każdej grupy.

Styczeń

Zima, zima – bezpiecznie wypoczywamy i bawimy się.

Zajęcia tematyczne:

- Bezpieczne ferie zimowe.

Luty

 

Dzień Świętego Walentego.

 

 

Zima, zima - trudny czas dla zwierząt i ptaków.

Dyskoteka walentynkowa.

Rozdanie walentynek.

 

 

Dokarmianie ptaków.

 

Marzec

Dzień Kobiet.

 

Zbliżające się Święta Wielkanocne.

 
 • Zorganizowanie Dnia Kobiet - składanie życzeń koleżankom, siostrom i paniom.

  • Zajęcia tematyczne:
  • - Zwyczaje i tradycje Świąt Wielkanocnych.
  • Zajęcia plastyczne:
  • - Kartka świąteczna z życzeniami dla każdej grupy.
Kwiecień

 Dzień Ziemi.

 

Dzień Służby Zdrowia.

 • Zbieranie „śmieci” z terenu wokół Ośrodka.

 

Laurka i życzenia dla pań pielęgniarek pracujących wnaszym Ośrodku.

 

Maj  Poznajemy naszą najbliższą okolicę.  Wycieczka do Sannik.
Czerwiec  Bezpieczeństwo podczas wakacji  
 • Zajęcia tematyczne:
 • - „Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas wakacyjnych zabaw i wyjazdów?”.
  • Zajęcia plastyczne:
  • - Moje wymarzone wakacje.


Copyright © 2015 Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie. Wykonanie:A.Bedyk. All Rights Reserved.